De investeringen in mobiele reclame zijn in Europa van 2015 tot 2016 met 19% gestegen. Het mobiele verkeer vertegenwoordigt nu de helft van het totale verkeer op websites. Toch investeert meer dan de helft van de marketeers niet voldoende in marketing op smartphones.

Mobiele reclame heeft de wind in de zeilen in Europa, een gevolg van het mobiele verkeer dat nu bijna de helft van het totale verkeer op websites vertegenwoordigt (49% in het eerste trimester 2017), zo blijkt uit een onderzoek van Adobe Digital Insight.

In 2016 hebben de merken beduidend geïnvesteerd in mobiliteit: het aantal ad views op mobiele toestellen, gekocht door de marketeers, steeg met 19% op jaarbasis tussen 2015 en 2016.

Toch blijft mobiele reclame een tweesnijdend zwaard voor de adverteerders - de content houdt immers beduidend minder lang de aandacht vast dan content op de desktop. In Europa stapt één vijfde van de gebruikers (18%) over naar iets anders na 5 seconden van een reclamefilmpje bekeken te hebben, terwijl 63% het helemaal uitziet. Een percentage dat duidelijk lager ligt dan de 80% van de gebruikers die het reclamefilmpje tot het einde bekijken op een desktop.

Meer vraag naar personalisering
Het onderzoek stelt ook vast dat bijna 40% van de Franse gebruikers meent dat de adverteerders in de laatste twee jaar beter in staat zijn om aantrekkelijke advertenties te verdelen. Bovendien is 36% van de marketeers dezelfde mening toegedaan. Er is dus slechts een klein verschil tussen de perceptie die de marketeers hebben van hun prestaties, en de advertenties die de gebruikers relevant en interessant achten.

De sterke voorkeur van de gebruikers voor gepersonaliseerde reclame zou kunnen helpen om die kloof te dichten - als die inderdaad zijn doel bereikt. Meer dan de helft van de ondervraagde personen die tot generatie Y behoren (59%) verkiezen content die in lijn ligt met hun interessepunten, terwijl slechts 16% elke vorm van personalisering afwijst.

Maar er is nog werk aan de winkel, vermits ongeveer een derde (31%) meent dat gepersonaliseerde reclame even weinig zijn interesse verdient als generieke reclame. 38% meent ook dat reclame niet goed genoeg gepersonaliseerd is.

Bovendien meent slechts 24% van de ondervraagde gebruikers (31% voor de 18-34 jarigen) dat de marketeers hun gegevens op de juiste manier gebruiken op vlak van privacy.

Hoe de kwaliteit van online reclame verbeteren?
Om de kwaliteit van online advertenties te verbeteren, meent 25,5% van de Franse gebruikers dat zij minder frequent moeten zijn, of grappiger (31%). En nu de groei van het online bezoek ter plaatse trappelt, woedt de strijd om de klanten aan zich te binden volop.

Gezien de kloof tussen de manier waarop de marketeers zichzelf evalueren en de opinie die de gebruikers hebben van hun efficiency, moeten de professionals hun inspanningen verdubbelen om hun publiek te mobiliseren, zo besluit het onderzoek.

Koppel dit aan de kostprijs voor de acquisitie van klanten, die steeds hoger wordt, en de gebruikservaring is nog nooit zo belangrijk geweest als nu. "Alle marketing disciplines werken daarom hand in hand, alle kanalen en platformen dooreen, om tijdig relevante en aantrekkelijke ervaringen aan te bieden, die de klanten aansporen om terug te keren. De vraag naar mobiele ervaringen en meer gepersonaliseerde content bestaat wel degelijk, en het is hoog tijd om in actie te schieten".