Thierry Breton

Thierry Breton

European Commission

European Commissioner for the Internal Market