In een tijdperk dat de smartphone koning is, geven toch twee gebruikers op drie de voorkeur aan surfen op een computer. Een paradox die een rationele verklaring heeft.

Alhoewel de gebruikers vandaag de voorkeur geven aan mobiele toestellen, wijst de dominantie van de desktopcomputer op een kloof tussen theorie en praktijk. Twee derden van de gebruikers (64%) verklaren immers dat het navigeren op het internet vanop een mobiel toestel slechter is dan op een computer, terwijl meer dan de helft van de gebruikers (55%) bevestigt taken uit te voeren via een van de 6 connected toestellen die hij bezit.

Uit de gegevens, verzameld door Adobe Analytics Cloud, blijkt ook dat marketeers moeite hebben om hun mobiele publiek vast te houden. De tijd doorgebracht op mobiele sites kent een terugval: van 6,1 seconden gemiddeld in 2015, is die gegaan naar 5,9 seconden in 2016.

De adhesie -dat wil zetten het percentage van het verkeer dat behouden wordt en uitloopt op een interactie- blijft hoger op computers dan op mobiele toestellen: 34% van de mobiele internauten blijft op een site na zijn aankomst (52% bij de Best of the Best merken), tegenover 46% bij de computergebruikers (67% voor de Best of the Best merken).

Computers blijven ook bovenaan op vlak van conversie. 2,4% van de internauten voert een aankoop uit vanop een computer (4,4% voor de Best of the Best merken) terwijl slechts 0,75% van de bezoeken vanop een smartphone uitmondt in een aankoop (1,4% voor de Best of the Best merken).

Wanneer men hen vraagt naar de voornaamste redenen die hen ertoe aanzetten om hun navigatie op het mobiele toestel af te breken, vermeldt de helft van de gebruikers (47%) de traagheid van de ervaring, twee vijfde (40%) vindt de kleine afmetingen van het scherm een probleem en een derde (37%) zegt gestoord te worden door een ondermaatse webdesign.